Aksion humanitar për të ndihmuar popullatën në nevojë “Kontributi juaj – ndihmë e rëndësishme”

Kryqi i Kuq i Republikës së Maqedonisë së Veriut nga 19-25 Prill 2021 në kuadër të “Javës së Solidaritetit” tradicional organizon një aksion humanitar nën moton: “Kontributi juaj – ndihmë e rëndësishme”. Veprimi synon të rrisë ndërgjegjësimin e publikut për nevojën për mbështetje të ndërsjellë, si dhe të sigurojë ndihmë të përshtatshme për kategoritë më të prekshme të popullsisë.

Ndihma do të sigurohet nga persona juridikë dhe qytetarë, përkatësisht personat juridikë janë të ftuar të dhurojnë ndihmë të drejtpërdrejtë ushqimore, higjienë dhe dezinfektues, produktet dhe fondet e tyre vetanake. Duke pasur parasysh situatën aktuale me KOVID 19, qytetarët thirren ekskluzivisht për të ndihmuar me fonde, për sigurinë e të gjithë neve.

Me fondet e mbledhura, paketat e ushqimit do të prokurohen dhe ato do t’u shpërndahen familjeve në rrezik shoqëror.

Me secilën paketë ushqimore të siguruar – ju mund të ndihmoni sa më shumë familje në nevojë.

 

Donacione onlline – vjen së shpejti

top