Донации

Менаџирање со катастрофи на локално ниво

Подготвеноста и одговорот при катастрофи, претставува една од главните функции на Националното друштво на Црвен крст на РСМ и Општинските организации на Црвен крст и Црвен крст на град Скопје кои се регулирани со Законот за заштита и спасување и

ПРОЧИТАЈТЕ ПОВЕЌЕ »

Навремен и безбеден медицински транспорт до здравствени установи

Здравствените и социјални сервиси се едни од значајните сегменти на Црвениот крст на Република Северна Македонија. Со  нивното доближување до граѓаните во нашата држава, Црвениот крст се стреми кон трансформација на начинот на нудење и проширување за можностите на истите,

ПРОЧИТАЈТЕ ПОВЕЌЕ »

Поголема конкурентност на пазарот на труд

Лицата со ниско ниво на образование или без квалификации, припаѓаат на најголемата група на невработени лица во земјата. Долгорочната невработеност придонесува за губење на вештините на невработените лица и зголемена социјална исклученост. Особено долгорочните невработени неквалификувани жени воопшто не се

ПРОЧИТАЈТЕ ПОВЕЌЕ »
top