Donacione Offline

Si të jepni donacione: TELEFON

Me thirrje në numrat e telefonit jepni donacion prej 100 denarëve për aktivitetet humanitare të Kryqit të Kuq të RM-së.

  • 070 143 400
  • 075 143 400
  • 077 143 400
Si të jepni donacione: LLOGARIA

Fondi i solidaritetit të Kryqit të Kuq të Republikës së Maqedonisë

llogaria: 300000001327966

Numri tatimor: 4030984271620 

SHA Banka Komerciale

Donacioni në: ushqim, veshmbathje, mjete për higjienë, shtretër dhe artikuj të tjerë mund të dorëzohen në organizatat komunale të Kryqit të Kuq.

LLOGARIA NE VALUTA TE NDRYSHME:

NAME OF THE ORGANIZATION: MACEDONIAN RED CROSS

BANK NAME: KOMERCIJALNA BANKA AD SKOPJE

BANK ADDRESS: UL. ORCE NIKOLOV NO.3, 1000 SKOPJE, MACEDONIA

BANK ACCOUNT: 300000000000133 25730522-11

SWIFT CODE: KOBSMK2X

IBAN CODE: MK07300701000001228

top