Donacione

Menaxhimi me katastrofa në nivel lokal

Përgatitja dhe reagimi ndaj katastrofave është një nga funksionet kryesore të Shoqatës Kombëtare të Kryqit të Kuq të RMV dhe Organizatat komunale të Kryqit të Kuq dhe Kryqit të Kuq të Qytetit të Shkupit, të cilat rregullohen me Ligjin për

LEXO MË SHUMË »
top