Solidaritet Ueb faqe për donacione e Kryqit të Kuq të Republikës së Maqedonisë së Veriut

Ju e keni radhën

Për ndryshimet të cilat duhen të ndodhin

Faqja e dhurimeve – “SOLIDARITETI” është pjesë e aktiviteteve të Kryqit të Kuq të Republikës së Maqedonisë së Veriut. Faqja publikon informacion mbi të gjitha nismat aktive humanitare të Kryqit të Kuq për të dhuruar fonde që synojnë të mbështesin grupe të ndryshme të synuara të popullsisë.

I dashur,

Tani është koha për të bërë ndryshime pozitive në komunitet me ndihmën tuaj. Ne të gjithë duhet të kontribuojmë në trajtimin e çështjeve të tilla si lufta kundër varfërisë, uria, promovimi i shëndetit, përparimi në arsim.

Me dhurimin tuaj për qëllime humanitare, ju ndihmoni, por gjithashtu inkurajoni qytetarë të tjerë dhe persona juridikë të besojnë në të njëjtat arsye si ju dhe të dhuroni. Përfshirja e një numri të madh të donatorëve konfirmon përpjekjet tona për të bërë një ndikim më të madh në ndryshimet shoqërore.

Dhuroni sipas dëshirave dhe mundësive tuaja.

Faleminderit për dhurimin tuaj!

Solidariteti është platformë e Kryqit të Kuq të Republikës së Maqedonisë së Veriut qëllimi i së cilës është rritja e vetëdijes tek qytetarët dhe ndihmë për ata të cilët kanë nevojë.

KORNIZA KOHORE E DONACIONEVE

  1. MJETE TË SIGURUARA

    85000

  2. MJETE TË SIGURUARA

    65000

DONACIONE AKTIVE

Për transport mjekësor në kohë dhe të sigurt deri tek objektet shëndetësore

Shërbimet shëndetësore dhe sociale janë një nga segmentet e rëndësishme të Kryqit të Kuq të Republikës së Maqedonisë së Veriut. Duke i afruar ata me qytetarët e vendit tonë, Kryqi i Kuq përpiqet të transformojë mënyrën e ofrimit të tyre dhe të zgjerojë mundësitë e tyre, duke vendosur modele të vetë-qëndrueshme shoqërore. Me instalimin e shërbimit – Butoni Emergjent në

LEXO MË SHUMË »

Për konkurencë më të madhe në tregun e punës

Njerëzit me një nivel të ulët arsimi ose pa kualifikime i përkasin grupit më të madh të njerëzve të papunë në vend. Papunësia afatgjatë kontribuon në humbjen e aftësive të të papunëve dhe rritjen e përjashtimit shoqëror. Veçanërisht gratë e pakualifikuara të papuna për një kohë të gjatë nuk janë aspak konkurruese në tregun e punës dhe praktikisht nuk janë

LEXO MË SHUMË »

Menaxhimi me katastrofa në nivel lokal

Përgatitja dhe reagimi ndaj katastrofave është një nga funksionet kryesore të Shoqatës Kombëtare të Kryqit të Kuq të RMV dhe Organizatat komunale të Kryqit të Kuq dhe Kryqit të Kuq të Qytetit të Shkupit, të cilat rregullohen me Ligjin për Mbrojtje dhe Shpëtimi dhe Ligjin për Kryqin e Kuq . Fatkeqësitë që ndodhën në periudhën e kaluar, nga analizat e

LEXO MË SHUMË »

JEPNI NDIHMË ATYRE TË CILËT KANË NEVOJË

Fushatë

top