Notice: Test mode is enabled. While in test mode no live donations are processed.

Offline донација

Фондот на солидарност на Црвениот крст на Република Северна Македонија
жиро сметка: 300000001327966
даночен број: 4030984271620
АД Комерцијална банка
Цел на дознака - ЦКРМ Поголема конкурентност на пазарот на труд

100 ден
обезбедени
1
донација
200.000 ден
цел

Колку би сакале да донирате? Како соработник на Солидарност ЦКРСМ се грижиме вашата донација да оди директно во поддржување на нашата цел. Благодариме на дарежливоста!

ден
Personal Info

Select Payment Method

Test GiveWP with the Test Donation Gateway

How it works: There are no fields for this gateway and you will not be charged. This payment option is only for you to test the donation experience.

Вкупно: 100 ден