Offline донации

Донација на средства: ТЕЛЕФОН

Со повик на телефонските броеви донирате 100 денари за хуманитарните активности на Црвениот крст на РСМ:

  • 070 143 400
  • 075 143 400
  • 077 143 400
Донација на средства во денари: СМЕТКА

Фондот на солидарност на Црвениот крст на Република Северна Македонија
жиро сметка: 300000001327966
даночен број: 4030984271620
АД Комерцијална банка

Донација на помош во: храна, облека, обувки, средства за хигиена, постелнина и други артикли можат да се предадат во општинските организации на Црвениот крст

Донација на средства во странска валута:

NAME OF THE ORGANIZATION: MACEDONIAN RED CROSS

BANK NAME: KOMERCIJALNA BANKA AD SKOPJE

BANK ADDRESS: UL. ORCE NIKOLOV NO.3, 1000 SKOPJE, MACEDONIA

BANK ACCOUNT: 300000000000133 25730522-11

SWIFT CODE: KOBSMK2X

IBAN CODE: MK07300701000001228

top